czwartek, 23 lutego 1984

1984.02.23 Sonda - Wielka woda - Prognozowanie i zapobieganie powodziom

1984.02.23
Wielka woda.
Pomiar i przewidywania stanu wód, mapy hydrologiczne, zapobieganie powodziom, budowle hydrotechniczne. Program prowadzą Zdzisław Kamiński i Marek Siudym.